Anhörigstöd- På gång

Är du anhörig till person med neuropsykiatrisk diagnos och vill träffa andra i liknande situation?

Vi planerar att starta en studiecirkel under våren 2018.

Kontakta anhörigsamordnare för mer information.