Anhöriga och frivilligt arbete

Här finns information till dig som anhörig och till dig som vill bli frivillig medhjälpare.

Anhörigstöd

Stödjer du eller lever med en familjemedlem eller vän som har en demens­sjukdom, psykisk ohälsa, missbruks­problem eller funktions­nedsättning? Som anhörig behöver du också stöd. Anhörigstödet syftar till att, utifrån dina behov, underlätta din situation. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Läs mer om anhörigstöd.

Frivilligt arbete

Vill du arbeta som frivillig medhjälpare i äldreomsorgen och bidra med glädje och gemenskap? Läs mer om vår frivilligverksamhet.