Minnesanteckningar från tidigare år från alla grupper finns hos koordinator.

Permanent arbetsgrupp

Marknadsföring/Rekrytering
Möten minst 1 tillfälle per år.
Sammankallande: Agnes Nordin

Minnesanteckningar och sammanställning 28 nov-14PDF

Minnesanteckningar 23 april-14PDF

Minnesanteckningar 3 febr-14PDF


Tillfälliga arbetsgrupper

Dessa grupper är temporära. Avrapporteras till lokal arbetsgrupp samt lokal styrgrupp.
Läs mer i aktuell sammanställning:

Tillfälliga arbetsgrupper med mål och syfte juni-15-PDF Sammanställning

Pågående arbetsgrupper:


Samverkan Vård-och omsorgsprogrammet GY/VUX
Sammankallande: Anita Andersson-Hagsgård

Gruppens arbete är avslutat -maj 2013. Aktuella fördjupningspaket finns på respektive hemsida - vård- och omsorgsprogram/ vård-och omsorgsutbildning.

Enligt beslut på gemensamt arbets- och styrgruppsmöte 19 febr.-14 har gruppen återupptagit arbetet utifrån att fortsätta hitta samverkanslösningar. Nya deltagare har tillkommit.

Avslutade arbetsgrupper:

Handledarutbildning
Sammankallande Frida Wilgotson

APL-processen
Sammankallande: Ewa Halldén
Minnesanteckningar 28 jan.-15PDF
Minnesanteckningar 8 april-15PDF

Valideringsprocessen
Sammankallande: Christina Andersson
Minnesanteckningar 17 nov.-14PDF

Språkförstärkt Vård-och omsorgsutbildning
Sammankallande: Anita Andersson-Hagsgård
Gruppen är avslutad 31 okt.-13

Kurser GY11/VUX12
Grupperna har träffats ca tre gånger och avslutats under våren-13.
Vid behov kommer vissa grupper följas upp med möten en gång per termin/läsår och avrapporteras då till kontaktperson.
Sammankallande har skiftat beroende på grupp.
Kontaktperson: Helene Görrel

Psykiatrisamråd / Tillfällig arbetsgrupp Psykiatri
Sammankallande: Ann-Charlotte Bäckman och Bo Björklund
Gruppen och gruppens arbete är avslutat 10 juni-13.

Modell för arbetsrotation för baspersonal-
Sammankallande: Karin Stigner

Gruppen och gruppens arbete är avslutat augusti 2012

Fältstudier för vårdlärare
Sammankallande: Ewa Halldén
Gruppen är avslutad hösten 2012. Uppföljning har skett i maj och sept.-13 samt sept.-14

Utvärderingsblankett- FältstudierPDF

Minnesanteckningar 19/9-14PDF

Anställningsbar baspersonal inom VO-College Södra Skaraborg
Sammankallande: Birgit Lagergren och Ann-Charlotte Bäckman

Gruppen och gruppens arbete är avslutat 3 oktober-2012
Dokument finns utlagda som länkar på startsidan Vård-och Omsorgscollegeöppnas i nytt fönster