Programråd vård och omsorg

Enligt skollagen är ungdomsutbildningens yrkesprogram skyldiga att ha programråd.

Syfte: Samråd mellan elever, rektor, yrkeslärare, företrädare för arbetslivet, samordnare för APU/ APL-platser och programpolitiker

Deltagare: Den lokala styrgruppen VO-College Södra Skaraborg har beslutat att programrådet består av det ursprungliga programrådets deltagare samt koordinator för VO-college.

Möten: Programråd hålls en gång per termin initierat av rektor för gymnasiet.

Programrådet består av:

Staffan Wiljergård
staffan.wiljergardh@edu.falkoping.se
Rektor Vård- och omsorgsprogrammet
Ållebergsgymnasiet Falköping

Lina Magnusson
lina.magnusson@falkoping.se
Rektor Yrkesutbildning, Lärcenter

Anders Liedholm
anders.liedholm@tidaholm.se
Rektor Rudbecksgymnasiet, Tidaholm

Agneta Widell Johansson
agneta.widell.johansson@tidaholm.se
Vårdlärare Rudbecksgymnasiet, Tidaholm

Ulf Cavalli-Björkman
ulf.cavalli-bjorkman@edu.falkoping.se
Vårdlärare, Lärcenter Falköping

Else-Britt Persson
else-britt.persson@edu.falkoping.se
Programansvarig Vårdlärare, Vård och omsorgsprogrammet
Ållebergsgymnasiet Falköping

Gabriella Pirklbauer
gabriella.pirklbauer@edu.falkoping.se
Vårdlärare, vård- och omsorgsprogrammet
Ållebergsgymnasiet Falköping

Ewa Halldén
ewa.hallden@edu.falkoping.se
Vårdlärare, APL-samordnare
Lärcenter Falköping

Christina Högberg
christina.hogberg@vgregion.se
Studierektor Primärvården
VG-region

Angela Joelsson
angela.joelsson@falkoping.se
Barn- och utbildningsnämnden
Falköping

Britten Thoresen
britten.thoresen@falkoping.se
Barn- och utbildningsnämnden
Falköping

Terese Larsson
terese.larsson@vgregion.se
Studierektor SkaS

Linda Almberg
linda.almberg@falkoping.se
Kommunal

Elisabeth Runsten
elisabeth.runsten@tidaholm.se
Enhetschef, Omvårdnadsförvaltningen Tidaholm

Frida Wilgotson
frida.wilgotson@falkoping.se
Koordinator Vård-och omsorgscollege Södra Skaraborg
Utbildningssamordnare, Socialförvaltningen Falköping

Studeranderepresentanter från ungdoms- och vuxenutbildning
Falköping och Tidaholm