Programråd vård och omsorg

Enligt skollagen är ungdomsutbildningens yrkesprogram skyldiga att ha programråd.

Syfte: Samråd mellan elever, rektor, yrkeslärare, företrädare för arbetslivet, samordnare för APU/ APL-platser och programpolitiker

Deltagare: Den lokala styrgruppen VO-College Södra Skaraborg har beslutat att programrådet består av det ursprungliga programrådets deltagare samt koordinator för VO-college.

Möten: Programråd hålls en gång per termin initierat av rektor för gymnasiet.

Programrådet består av:

Representanter från Ållebergsgymnasiet, Falköping

Staffan Wiljergårdh
staffan.wiljergardh@edu.falkoping.se
Rektor vård- och omsorgsprogrammet

Else-Britt Persson
else-britt.persson@edu.falkoping.se
Programansvarig vårdlärare, vård och omsorgsprogrammet

Gabriella Pirklbauer
gabriella.pirklbauer@edu.falkoping.se
Vårdlärare, vård- och omsorgsprogrammet

Maria Lindlöf
maria.lindlof@falkoping.se
Vårdlärare, vård- och omsorgsprogrammet

Representanter från Rudbecksgymnasiet, Tidaholm

Anders Liedholm
anders.liedholm@tidaholm.se
Rektor vård- och omsorgsprogrammet

Ingrid Olofsson
ingrid.olofsson2@tidaholm.se
Vårdlärare vård- och omsorgsprogrammet

Representanter från Lärcenter, Falköping

Lina Magnusson
lina.magnusson@falkoping.se
Rektor Yrkesutbildning

Ulf Cavalli-Björkman
ulf.cavalli-bjorkman@edu.falkoping.se
Vårdlärare

Therese Angrimer
therese.angrimer@falkoping.se
Vårdlärare

Ewa Halldén
ewa.hallden@edu.falkoping.se
Vårdlärare, APL-samordnare

Representanter Falköpings kommun

Ros-Mari Friberg
ros-mari.friberg@falkoping.se
Enhetschef, avdelning funktionsnedsättning

Ann-Charlotte Möller
ann-charlotte.moller@falkoping.se
Enhetschef, avdelning funktionsnedsättning

Eva Häggander
eva.haggander@falkoping.se
Undersköterska Elvagården

Frida Wilgotson
frida.wilgotson@falkoping.se
Koordinator Vård-och omsorgscollege Södra Skaraborg
Utbildningssamordnare, socialförvaltningen

Representant Tidaholms kommun

Camilla Aamoth
camilla.aamoth@tidaholm.se
Enhetschef, omvårdnadsförvaltningen

Representant Primärvården

Christina Högberg
christina.hogberg@vgregion.se
Studierektor Primärvården
VG-region

Representant Skaraborgs sjukhus

Terese Larsson
terese.larsson@vgregion.se
Studierektor SkaS

Representanter barn- och utbildningsnämnden

Angela Joelsson
angela.joelsson@falkoping.se
Barn- och utbildningsnämnden
Falköping

Britten Thoresen
britten.thoresen@falkoping.se
Barn- och utbildningsnämnden
Falköping

Privata utförare av hemtjänst

Ulrika Odh
Systrarna Odh
ulrika@systrarnaodh.se

Inger Metso
Falans hemtjänst AB
inger@falanshemtjanster.se

Facklig representant

Linda Almberg
linda.almberg@falkoping.se
Kommunal

Studeranderepresentanter från ungdoms- och vuxenutbildning
Falköping och Tidaholm