Lokal styrgrupp

Arbetsgivarrepresentanter

Anna-Lena Skatt - ordförande -Omvårdnadschef
Omvårdnadsförvaltningen Tidaholm
0502-60 60 00, 070-540 53 69
anna-lena.skatt@tidaholm.se

Magnus Schedin vice ordförande- Socialchef
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 50 36, 070-642 35 92
magnus.schedin@falkoping.se

Birgit Lagergren biträdande socialchef
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 50 00
birgit.lagergren@falkoping.se

Tina Jensen, enhetschef
Omvårdnadsförvaltningen Tidaholm
0502-60 60 00
tina.jensen@tidaholm.se

Marie Gustafson Avdelningschef Äldreboende
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 55 55, 070-269 73 95
marie.gustafson@falkoping.se

John Wallberg Avdelningschef Funktionsnedsättning
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 51 47, 070-674 50 75
john.wallberg@falkoping.se

Greger Karlsson Enhetschef
Rättspsykiatri
Skaraborgs Sjukhus, Falköping
greger.karlsson@vgregion.se

Utbildningsanordnare

Lina Magnusson Rektor
Yrkesutbildning, Lärcenter
0702-03 58 66
lina.magnusson@falkoping.se

Therese Angrimer, vårdlärare
Lärcenter
therese.angrimer@falkoping.se

Anders Liedholm Rektor
Rudbecksgymnasiet Tidaholm
0502-61 50
anders.liedholm@tidaholm.se

Staffan Wiljergård- Rektor
Ållebergsgymnasiet Falköping
0515-88 61 44
staffan.wiljergardh@edu.falkoping.se

Else-Britt Persson Vårdlärare
Ållebergsgymnasiet
0515-88 61 18
else-britt.persson@edu.falkoping.se

Övriga aktörer

Linda Almberg Kommunal Falköping
Kommunal
linda.almberg@falkoping.se

Pia Blomqvist Kommunal Tidaholm
pia.blomkvist@tidaholm.se

Michael Karlsson Vision Falköping
0515-88 51 76
michael.karlsson@falkoping.se

Catarine Larsson
Arbetsförmedlingen Falköping
010-488 42 73
catarine.larsson@arbetsformedlingen.se

Adjungerade

Frida Wilgotson, utbildningssamordnare - Koordinator
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 53 62, 0705-48 42 56
frida.wilgotson@falkoping.se

Ulf Cavalli-Björkman, sammankallande lokal arbetsgrupp, Falköping 
Vårdlärare KAF, Lärcenter Falköping
0515-88 71 86
ulf.cavalli-bjorkman@edu.falkoping.se

Elisabeth Runsten- Enhetschef, sammankallande lokal arbetsgrupp, Tidaholm
Omvårdnadsförvaltningen Tidaholm
0502-60 60 00
elisabeth.runsten@tidaholm.se