Hemtjänsten Vartofta

Bild på välkommen till Vartoftaskylt

Område

Hemtjänsten i Vartofta omfattar  Vartofta-Åsaka, Kälvene, Näs, Vistorp, Kättilstorp, Skörstorp, Mularp, Åsle, Tiarp, Hovmene, Karleby, Leaby, Uddagården och Slöta.
 
Till området hör 7 servicelägenheter som finns i samma byggnad  som Elvagården.
 
Personalen i Vartofta hemtjänst arbetar i servicehuset, i samhället och på landsbygden. Hemtjänstens lokal finns på Elvagården i anslutning till servicelägenheterna.     

Våra mål

Hemtjänstens mål är att brukaren ska känna trygghet genom att tillhandahålla god omvårdnad, social service samt hälso- och sjukvård. Stötta så att brukaren kan bo kvar hemma så länge det går.

Vi utvärderar och följer upp verksamheten på regelbundna arbetsplatsträffar.      

Samverkan med brukare och anhöriga

Hemtjänsten följer biståndsavdelningens beslut. Detta kan gälla att få hjälp med t ex. tvätt, städ, matleverans m.m. Anhöriga och närstående får gärna medverka i omvårdnaden om man så önskar. Vi planerar insatserna tillsammans med brukare och anhöriga.    

Kost och måltider

Frukost och kvällsmat tillagas av hemtjänstens personal efter biståndsbeslut. Kvällsmat kan även levereras i matlådor  som tillagas i Elvagårdens kök. Lunch levereras i matlådor som tillagas i Elvagårdens kök. Levereras mellan kl. 12 - 13.15.
 
Bor man i servicelägenhet eller i närheten av Elvagården kan man äta där i den gemensamma matsalen kl. 12:30. Om man inte kan ta sig till matsalen själv kan  hemtjänsten hjälpa till med detta efter biståndsbeslut. Personal finns med i matsalen under lunchen. Maten är näringsriktig och varierande.       

Kontaktperson

När man har insatser från hemtjänsten erbjuds man en kontaktperson i personalgruppen som har mer kontakt med brukaren och dennes närstående.       

Vad kostar det att få hjälp av hemtjänsten?

Läs här
   

Fritidsverksamhet

Kommunens fritidsverksamhet ordnar matlagningsgrupp, tematräffar, resor och utflykter m.m.

Boende i servicelägenhet kan deltaga i aktiviteter som anordnas på Elvagården såsom: gymnastik, gudstjänst, bingo m.m.      

Utvecklingsarbete

Vi utvecklar verksamheten genom olika utbildningar och föreläsningar. All personal har utbildats i kontaktpersonskap. Detta arbetar vi kontinuerligt med för att utveckla vidare.

Vi har deltagit i ett demensprojekt i kommunen där personalen lär sig att arbeta med Genombrottsmetoden= förändringsbehov identifieras, förändringar testas i liten skala, resultaten utvärderas, och beslut fattas om och hur man går vidare.

Vi utvecklar och förbättrar verksamheten  utifrån resultatet av de brukarundersökningar som görs med jämna mellanrum. Fortlöpande utvärdering och uppföljning görs av verksamheten.       

Övrigt

Det finns fotvård att tillgå på Elvagården.