Hemtjänsten i Stenstorp

Dalénmuseet

Område

Hemtjänsten i Stenstorp omfattar Dala, Borgunda, Högstena, Segerstad, Valtorp, Håkantorp och Broddetorp. Hemtjänstens lokal finns i entrén till Björktuna.    

Mål

Hemtjänstens mål är att tillhandahålla god omvårdnad och social service, ge hjälp och stöd i hemmet samt skapa trygghet så att den som vill kan bo kvar hemma.

Vi följer upp och utvärderar verksamheten regelbundet på våra arbetsplatsträffar.   

Samverkan med brukare och anhörig

Hemtjänsten följer biståndsavdelningens beslut. Genom att få hjälp med t ex. städ, tvätt, inköp, matleverans etc underlättas den dagliga livsföringen, och brukarna kan klara av att bo kvar i sitt hem längre.
   
Vi ser gärna att anhöriga och närstående medverkar i om-
vårdnaden av sina anförvanter. Planeringen av omvårdna-
den sker tillsammans med brukare och anhöriga.       

Kost och måltider

Frukost och lättare kvällsmat tillagas av hemtjänstens personal efter biståndsbeslut. Lunch tillagas i köket på Björktuna, som hemtjänsten levererar varm i matlådor mellan kl. 12.00 - 13.30.    

Kontaktperson

I hemtjänsten jobbar vi med kontaktpersonskap. När vi får ett nytt ärende utses en kontaktperson som har ett särskilt ansvar och kontakt med brukaren och dennes närstående.                            

Vad kostar det att få hjälp av hemtjänsten?

Läs häröppnas i nytt fönster
    

Fritidsverksamhet

Kommunens fritidsverksamhet ordnar matgrupp och temagrupp en gång i veckan under september till april. Under sommaren anordnar fritidsverksamheten utflykter och våffelcafé i Hångsdala. Se Fritidsverksamhetöppnas i nytt fönster    

Utvecklingsarbete

Verksamheten utvecklas bl.a. genom utbildningar och föreläsningar.   

Övrigt

På Vårdcentrum i Stenstorp finns vårdcentral. tandvård och apotek. På Björktuna finns dessutom tillgång till fotvård och frisör.

Det finns dagvård i huset också som har öppet måndag till fredag. För att få komma till dagvården krävs att du får ett beslut från biståndsavdelningen.

Du kan inte automatiskt få hjälp av kommunens sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter utan du måste då vara inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården.
läs mer om kommunens hälso- och sjukvård häröppnas i nytt fönster