Hemtjänsten Kinnarp/Åsarp

Område

Hemtjänsten Åsarp Kinnarp omfattar Luttra, Sköttning, Vårkumla, Slutarp, Kinnarp, Hallsäng, Axtorp, Brismene, Döve, Börstig, Kringlarp, Åsarp, Hög, Bredene, Smula, Solberga och Fivlered.

Hemtjänstens personal utgår från Alvershus i Åsarp.

På Alvershus har Hyresbostäder Falköping 17 lägenheter som är handikappanpassade. Det finns 1:or och 2:or. I anslutning till lägenheterna finns utrymmen för gemensamma aktiviteter. Vill du hyra en lägenhet kontakta Hyresbostäder Falköping.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
             
På Alvershus finns också bibliotek, hemtjänstens grupplokal, hemtjänstens sjuksköterskeexpedition och enhetschefens kontor. Allt under samma tak    

Våra mål

Hemtjänstens mål är att skapa trygghet genom att tillhandahålla omvårdnad och social service samt hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Vi utvärderar och följer upp verksamheten på våra arbetsplatsträffar.    

Samverkan med brukare och anhöriga

Hemtjänsten följer biståndsavdelningens beslut. Genom att underlätta den dagligalivsföringen som t.ex. städ, tvätt, inköp och matleverans kan man klara att bo kvar i sitt hem längre.

Vi planerar omvårdnaden tillsammans med brukare och anhöriga.     

Kost och måltider

Frukost och kvällsmat tillagas i hemmet av hemtjänstens personal efter biståndsbeslut. Lunchen levereras till dig med hjälp av hemtjänsten efter biståndsbeslut. Maten tillagas i köket på Frökindsgården Kinnarp, packas i matlådor och körs ut till dig mellan 12.00-13.30 av personalen. Det finns också möjlighet att få lagad kvällsmat från köket levererad till dig efter biståndsbeslut.    

Kontaktperson

När man har insatser från hemtjänsten erbjuds men en kontaktperson som har mer ansvar och kontakt med brukaren och dennes närstående.

Vad kostar det att få hjälp av hemtjänsten?

Läs här   

Fritidsverksamhet

Kommunens fritidsverksamhet anordnar träffar på Alvershus och Frökindsgården en gång i veckan där du som har hemtjänst är välkommen att delta.    

Utvecklingsarbete

All personal har en god kompetens och känner yrkesstolthet. Vi utvecklar verksamheten genom utbildningar och föreläsningar. Vi följer upp och utvärderar vårt arbete kontinuerligt.      

Övrigt

På Frökindsgården finns fotvård där man genom personalen kan beställa tid. Genom ett biståndsbeslut kan du få gå på dagverksamhet eller dagvård som finns på Frökindsgården.