Hemtjänsten Hjorten

Område

Hjorten arbetar i ett område i centrala Falköping. Vi är indelade i fyra områden, Dotorp, Grönelund, Fredriksberg och Ranten.                  

Våra mål

Hemtjänstens mål är att skapa trygghet genom att tillhandahålla god omvårdnad och social service samt hälso-och sjukvård av god kvalitet.
 
Vi utför hemtjänst efter biståndsbeslut. Genom att få hjälp med den personliga omvårdnaden, städning, inköp och/eller matleverans kan man klara att bo kvar i sitt hem längre.                         

Samverkan med brukare och anhöriga

Hemtjänsten följer biståndsavdelningens beslut. Vi gör en genomförandeplan tillsammans med brukaren. Närstående får medverka om så önskas.

Vi utvärderar och följer upp verksamheten på regelbundna arbetsplatsträffar.                           

Kost och måltider

Vi levererar färdiglagad mat hem till den som inte själv klarar att laga sin mat. I området ligger Dagcentralen Hjorten där vi serverar dagens lunch varje dag för den som klarar att gå dit och äta.    

Kontaktperson

Vi utser en kontaktperson till varje person som får hjälp av hemtjänsten. Kontaktpersonen har ett övergripande ansvar och även kontakt med anhöriga och närstående.       

Vad kostar det att få hjälp av hemtjänsten?

Läs häröppnas i nytt fönster
   

Fritidsaktiviteter

På Dagcentralen Hjorten pågår aktiviteter för den som önskar, såsom sång och musik, underhållning, bingo, matlagning och frivilligarbete. Dagcentralen bjuder också in alla brukare två gånger om året, höst och vår, på fest. Hemtjänstpersonalen ordnar med anmälan till detta. Man kan också bara slinka in för en fika.     

Utvecklingsarbete

All personal har god kompetens och känner yrkesstolthet. Utveckling av verksamheten sker genom utbildningar, föreläsningar och att vi delger varandra våra erfarenheter.