Hemtjänsten Floby

Kvarnen i Floby

Område

Hemtjänsten i Floby omfattar Vilske-Kleva, Odensberg, Grolanda, Jäla, Trävattna, Hällestad, Gökhem, Göteve och Ullene.
   
Personalen i Floby hemtjänst arbetar på servicehuset, i samhället och på landsbygden.
Hemtjänstens lokal finns på vårdcentrum vid stora entrén. Här finns också ett servicehus med 39 lägenheter. Personal finns i huset dygnet runt.  

Våra mål

Hemtjänstens mål är att skapa trygghet genom att tillhandahålla omvårdnad och social service samt hälso- och sjukvård av god kvalitet.  Vi utvärderar och följer upp verksamheten på våra arbetsplatsträffar.     

Samverkan med brukare och anhöriga

Hemtjänsten följer biståndsavdelningens beslut. Genom att underlätta den dagliga livsföringen som t.ex. städ, tvätt, inköp och matleverans kan man klara att bo kvar i sitt hem längre.

Närstående får medverka i omvårdnaden om sina anförvanter. Vi planerar omvårdnaden tillsammans med brukare och anhöriga.      

Kost och måltider

Frukost och kvällsmat tillagas av hemtjänstens personal efter biståndsbeslut.
Lunchen tillagas av köket på vårdcentrum. Bor man i servicehuset kan man äta i den
gemensamma matsalen. Man kan få hjälp ner till matsalen av personalen genom biståndsbeslut.

Vi levererar ut lunch i matlådor mellan klockan 12.00-13.30. Maten är näringsriktig och
varierande.    

Kontaktperson

När hemtjänsten får ett nytt ärende erbjuds en kontaktperson som har mer ansvar och kontakt med brukaren och dennes närstående.                     

Vad kostar det att få hjälp av hemtjänsten?

Läs häröppnas i nytt fönster
        

Fritidsverksamhet

Det finns gemensamma aktiviteter på servicehuset tillsammans med övriga boende såsom gudstjänst, bingo och musikunderhållning. Kommunen har en grupp som ordnar med dagstugeträffar för dem som har hemtjänst.       

Utvecklingsarbete

All personal har en god kompetens och känner yrkesstolthet. Vi utvecklar verksamheten genom utbildningar och föreläsningar. Vi följer upp och utvärderar vårt arbete kontinuerligt.      

Övrigt

Genom ett biståndsbeslut kan du få gå på dagverksamhet som finns i huset.

Boende i servicehuset får inte automatiskt hjälp av Kommunens sjuksköterskor och arbetsterapi, Man måste vara inskriven i den kommunala hälso-och sjukvården.