Hemtjänsten Centrum 11

Område

Hemtjänsten omfattar ett område i centrala Falköping. Hemtjänstens lokal finns i bottenplanet på äldreboendet S:t Olofsgatan 11.               

Våra mål

Våra mål är att skapa trygghet för våra brukare så att de kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Vi ska ge ett gott bemötande, god omvårdnad, service samt hälso- och sjukvård.

Vi utvärderar och följer upp verksamheten på våra arbetsplatsträffar.         

Samverkan med brukare och anhöriga

Hemtjänsten följer biståndsavdelningens beslut. Detta kan gälla att få hjälp med tex tvätt, städ, inköp, matleverans, social tid mm. Anhöriga och närstående får gärna medverka i omvårdnaden om man så önskar.

Vi planerar insatserna tillsammans med brukaren och dennes anhöriga när hemtjänst insatsen börjar och sedan fortlöpande.                    

Kost och måltider

Frukost och kvällsmat tillagas av hemtjänstens personal efter biståndsbeslut. Lunchen levereras till dig med hjälp av hemtjänst efter biståndsbeslut. Maten tillagas i köket på Läkaren och körs ut till dig mellan 12.00-13.00.           

Kontaktperson

När du har insatser från hemtjänsten får du en kontaktperson i personalgruppen. Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar för helheten av din hemtjänst och att ha kontakt med dig och dina närstående.         

Utvecklingsarbete

All personal har en god kompetens och känner yrkesstolthet. Dessutom har all personal utbildats i kontaktpersonskap. Vi utvecklar verksamheten genom utbildningar, föreläsningar och att vi delger varandra våra erfarenheter. Vi följer upp och utvärderar vårt arbete kontinuerligt.            

Vad kostar det att få hjälp av hemtjänsten?

Läs häröppnas i nytt fönster