Hemtjänsten Bergsliden 2

Område

Bergsliden 2 ligger på bergssluttningen vid Mösseberg i norra delen av Falköping. Hemtjänsten på Bergsliden 2 omfattar serviceboendet med 30 lägenheter samt närliggande område.

Med serviceboende menas att det finns möjligheter till social gemenskap. Det finns även möjlighet till parboende. Det finns gemensamhetslokaler bestående av trivselrum, matsal och dagcentral.

I lägenheten får den boende hjälp genom hemtjänstinsatser som utformas utifrån de personliga behoven.   

Mål

Våra mål är att brukaren känner trygghet och kan bo kvar hemma så länge som möjligt    

Samverkan med brukare och anhöriga

Hemtjänsten följer biståndsavdelningens beslut. Vi samverkar med brukaren och dennes anhöriga när hemtjänstinsatsen börjar och sedan fortlöpande.    

Kost och måltider

På serviceboendet finns en matsal. Maten serveras mellan 12 - 13. den tillagas i Ranlidens kök. Den som har matdistribution levereras maten ut vid samma tid.      

Kontaktperson

När hemtjänsten får ett nytt ärende utses en kontaktperson i personalgruppen som har ett särskilt ansvar och kontakt med brukaren och dennes närstående.                            

Vad kostar det att få hjälp av hemtjänsten?

Läs häröppnas i nytt fönster
       

Fritidsverksamhet

Gemensamma aktiviteter bedrivs av Fritidsverksamheten i lokalerna på serviceboendet Läs mer om fritidsaktiviteter häröppnas i nytt fönster     

Exempel på aktiviteter:

  • Trivselträffar
  • Fester
  • Sittgymnastik
  • Studiecirklar
  • Resor och utflykter

Utvecklingsarbete

Vi utvecklar och förbättrar vår verksamhet bl. a genom utbildningar, föreläsningar samt av resultatet från våra brukarundersökningar.