Allmän information om äldre- och demensboenden

Övergripande målsättning

Vår målsättning är att möjliggöra delaktighet, meningsfullhet och trygghet för dig som äldre och dina anhöriga. Detta vill vi uppnå genom att upprätta en individuell genomförandeplan och utse en särskild kontaktperson för dig.

Det är viktigt att du får bestämma själv hur du vill ha ditt stöd och din hjälp och att du känner att vi respekterar din integritet.

Värdighetsgarantier

I Falköping har vi värdighetsgarantier inom äldreomsorgen för att göra det tydligt vad du kan förvänta dig i kontakten med oss. Läs mer om våra värdighetsgarantier här.

Personal på äldreboendet

Vi har som grundkrav att all fast anställd omvårdnadspersonal ska ha godkänd utbildning inom vård och omsorg. Därefter ges personal regelbundet kompetensutveckling för att på bästa sätt kunna tillgodose dina behov.

På alla äldreboenden finns omvårdnadspersonal dygnet runt. Enhetschef och patientansvarig sjuksköterska arbetar dagtid, vardagar.

Kontaktperson

När du flyttar in på boendet får du en kontaktperson i personalgruppen som har ett särskilt ansvar för dig i ditt boende. Kontaktpersonen har tillsammans med arbetsgruppen ett helhetsansvar för att du får det stöd och den hjälp du behöver.

Hälso- och sjukvård

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för alla som bor på äldreboende. Det betyder att du har en patientansvarig sjuksköterska samt vid behov hjälp av arbetsterapeut och sjukgymnast för till exempel utprovning av hjälpmedel och träning.

En läkare från vårdcentral kommer regelbundet till boendet. Önskar du tillhöra annan vårdcentral än den som ansvarar för boendet får läkarbesök ske på egen hand.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att vi inte får berätta för någon annan om sådant som rör dig och ditt privatliv.

Pargaranti

Pargaranti innebär att du och din make eller maka, sambo eller registrerade partner får möjlighet att bo tillsammans trots att endast en av er har beviljats särskilt boende.

Internet

Vill du ha tillgång till internet i ditt boende får du eller dina anhöriga ombesörja detta. 

Försäkring

Äldreboendets lokaler och lösöre i gemensamma utrymmen är försäkrade genom Falköpings kommun. I den egna bostaden försäkrar du lämpligast lösöret via en hemförsäkring.