Äldre

Äldreomsorgen ansvarar för insatser till äldre enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Vårt uppdrag är att ge stöd och hjälp till äldre och funktionsnedsatta som har svårt att klara det dagliga livet.

Vi har ett rehabiliterande synsätt, dvs. vi försöker stärka människans förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning av äldreomsorgen i hela landet. 2016 års resultat visar på goda resultat för Falköpings kommun. Läs mer om undersökningen här:

HemtjänstPDF

ÄldreboendePDF