Publicerad: 2017-12-18

Den 19/12 stängs Götavägen av i samband med att Projekt Götavägen startar

I samband med att VA-arbeten utförs och en ny gång- och cykelväg anläggs utmed Götavägen kommer gatan att stängas av i etapper. Den första etappen som stängs av för trafik rör sträckan mellan Wetterlinsgatan och Dalagatan. Sträckan beräknas vara avstängd fram till mitten av mars år 2018.

Projekt Götavägen har en egen sida med information under "Kommunala byggprojekt" där utförligare information om projektet presenteras.

Götavägen mellan Wetterlinsgatan och Dalagatan, Falköping
Avstängning av Götavägen mellan Wetterlinsgatan och Dalagatan från och med den 19 december 2017.