Torghandel

Torghandeln på Stora Torget i Falköping är ett trevligt inslag i centrum som bland annat ger oss möjlighet att köpa närproducerade livsmedel. Sortimentet varierar beroende på veckodag.
   
Tisdag och fredag: Torgdagar med fritt sortiment

Onsdag, torsdag och lördag: Begränsat sortiment till frukt och grönsaker
         
Lördagar under juli-september: försäljning av lokalproducerade produkter
  

Tider för försäljning

Försäljningen får börja tidigast kl. 8.00 och avslutas vardagar senast kl. 18.00 och lördagar kl. 14.00.

Studentdagen, 5 juni 2013, får försäljning pågå längst till kl. 12.00.

På påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter kl. 12.00.

Om ordinarie torgdag infaller på en helgdag får torghandel i stället pågå på närmast föregående vardag.
  
Det finns möjlighet att boka årsplats. Försäljare som inte har årsplats bör vara på Stora Torget senast kl. 7.00 för anvisning av plats.

Vårmarknad och höstmarknad

Första torsdagen i april och första torsdagen i oktober hålls marknad på Stora Torget, Trätorget och Köttorget.

Under dessa två dagar finns ett särskilt mobilnummer till den som ansvarar för marknaden: 0706-74 50 93. Övrig tid gäller kontaktuppgifterna till höger.

Avgifter

Avgifter för saluplats med torghandel på Stora Torget

med undantag för dag när frimarknad äger rum:

Årsavgifter för fast saluplats på 3,0 x 3,5 meter:
1 dag/vecka: 1 500 kr.
2 dagar/vecka: 2 000 kr.
3 dagar/vecka: 3 000 kr.
4 dagar/vecka: 4 000 kr.
5–6 dagar/vecka: 5 000 kr.

Avgiften erläggs till kommunen senast den 31 januari för löpande kalenderår.

För
tillfällig saluplatspå 3,0 x 3,5 meter erläggs en avgift per dag på 150 kr.

Lantbrukare, trädgårdsodlare och andra som i mindre skala tillfälligt och ej yrkesmässigt saluför huvudsakligen egna produkter samt personer som säljer skogsbär, vilda blommor, svamp och dylikt som de själva plockat, ska inte erlägga avgift vid tillfällig försäljning på torget.

Frimarknad på Stora Torget, Trätorget och Köttorget

Vid frimarknaderna under april och oktober på Stora Torget, Trätorget och Köttorget erläggs avgift per marknadsdag. Avgiften för saluplats om 3,0 meter längd är 300 kr.

Lokala livsmedelsproducenter får nyttja Dotorpsgatan delen Trädgårdsgatan–Storgatan.
  

El-uttag på Stora Torget, Trätorget och Köttorget

Årsabonnemang, för varje uttag:
1–2 dagar: 800 kr.
3–6 dagar 1 600 kr.

Endagsanslutning: 48 kr.

Lagenlig mervärdesskatt tillkommer på avgiften för eluttag.