Trainee socionom

Arbetet som socialsekreterare är spännande och utvecklande, du möter människor i svåra situationer och har möjlighet att på riktigt göra skillnad. Samtidigt kan det vara påfrestande och svårt. Vi som jobbar i Falköpings kommun tycker att arbetet som socialsekreterare är viktigt och vi vill stötta socionomer in i yrkeslivet som socialsekreterare genom ett traineeprogram.

På din utbildning lär du dig de teoretiska grunderna kring det sociala arbetet, lagstiftningen, förhållningssätt och mycket annat som du kommer ha stor nytta av i ditt yrkesveksamma liv. När kunskapen sedan ska omsättas i praktik kan det ibland kännas utmanande och tungt. Vi vill att alla socionomer som kommer till oss ska få en god start och känna att de får verktyg att använda sig av i vardagen.

Du som utbildar dig till socionom och ska på verksamhetsförlagd utbildning kan söka till traineeprogrammet. Skriv ett personligt brev där du berättar varför du vill göra din verksamhetsförlagda utbildning hos oss och om du är intresserad av någon särskild arbetsplats/arbetsuppgifter.

Under din tid som trainee kommer du att få möjlighet till

  • Utvecklingsinsatser inom självkännedom och kommunikation
  • Tillgång till nätverk/skapa nya kontakter
  • En mentor som följer och stöttar dig under trainee-perioden
  • Kunskap om Falköpings vision, mål och styrning.
  • Studiebesök inom och utanför förvaltningen

Efter avslutad trainee hoppas vi att du kommer vilja fortsätta att arbeta inom Falköpings kommuns socialtjänst!