Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljö brukar förenklat beskrivas som "det som finns runt omkring oss i arbetet/på arbetsplatsen". Arbetsmiljö är relaterad till både psykosociala och fysiska faktorer. Arbetet med arbetsmiljön handlar om att identifiera och förebygga risker och skall kopplas till övrig utveckling av verksamheten.

Den goda arbetsplatsen

Falköpings kommuns ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö för alla medarbetare. Tydlig arbetsmiljöorganisation, systematiskt arbetsmiljöarbete, förebyggande hälsoinsatser och samverkan kring arbetsmiljöfrågor är förutsättningar för en god arbetsmiljö.