Symbolträd för skyddsvärda träd i Falköping

Jätteek

I naturreservatet Forentorpa ängar finns den största ansamlingen av skyddsvärda träd i kommunen. I en av ekhagarna finns en mycket magnifik jätteek som Falköpings kommun har utsett till symbolträd för skyddsvärda träd.

Eken är mycket knotig och stammens omkrets är 428 centimeter. Den har mycket goda livsbetingelser och är redan skyddad eftersom det står i ett naturreservat som förvaltas av länsstyrelsen. I anslutning till eken finns en naturstig som är uppskyltad.

På den här jätteeken växer den sällsynta lunglaven. Den är en av våra största och mest imponerande bladlavar. Lunglaven indikerar höga naturvärden och är skyddsvärd.

Lunglaven är en fascinerande lav. I regnigt väder lyser den med sin ärtgröna färg, men när vädret är soligt och torrt blir den oansenligt gråbrun. I takt med att gamla träd blir allt sällsyntare, blir också lunglaven svårare att hitta.