Naturen i Falköping

På Falbygden finns Sveriges äldsta odlingslandskap, vilket tillsammans med den kalkrika jordmånen har skapat förutsättningar för en enastående artrik och varierande flora med många rariteter. De stäppartade torrängarna är den allra artrikaste varianten och har på Falbygden sina rikaste förekomster i Norden. Den mest exklusiva stäppväxten fjädergräset förekommer endast på Falbygden.

Unikt för Falbygden är de många extremrikkärren med sin rika orkidéflora. Hornborgasjön bör också nämnas då den är en av Europas viktigaste fågelsjöar, som förutom tranorna besöks av drygt 120 våtmarksfågelarter. Samtliga ovan beskrivna naturtyper skapar mycket goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv i Falköpings kommun.