Falköpingsmodellen

Falköpingsmodellen är ett verktyg för att långsiktigt bygga upp utvecklingen av biogas i en region eller en stad, den har tagits fram inom ramen för EU:s största biogasprojekt, BiogasMax.

Helhetsgrepp

Falköpingsmodellen ger användaren möjlighet att uppskatta utvecklingen av efterfrågan på biogas i en region där fordonsparker utvecklas mot allt fler biogasfordon. Modellen är även ett verktyg för att, utifrån efterfrågan, beräkna behövd kapaciteten från olika anläggningar som samverkar i ett regionalt system. Falköpings-modellen tar ett helhetsgrepp för att flera olika aktörer ska kunna samverka över en period av upp till femton år. Modellen ger aktörerna användbara verktyg för att undersöka och justera ekonomiska och miljömässiga prestanda i hela biogassystemet och dess olika komponenter. Utöver detta kan den samhällsekonomiska nyttan av ett biogasssytem beräknas.

Använd Falköpingsmodellen!

Två versioner av Falköpingsmodellen har tagits fram. En enklare för att ge stöd, via förutbestämda medelvärden och en mer avancerad med möjligheten att kraftigt skräddarsy och anpassa ingångar som matchar lokala förhållanden. BiogasMax, kommer att ge stöd till användarna av Falköpingsmodellen. Användare uppmanas att dela med sig av modellen i syfte att bygga upp referenser som kan vara relevanta för olika regioner i Europa.