Biogas i tanken!

I Falköping kan man tanka fordonsgas som är lokalt producerad biogas från vårt organiska avfall och avlopp. Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas och naturgas som används för fordon. Kemiskt handlar det om metan, det enklaste kolvätet.

Matavfall, t.ex. ett bananskal, kan bli fordonsgas som vi kan tanka bilen med.

I Falköping produceras biogas vid reningsverket Hulesjön och det är ett helt förnybart drivmedel. Naturgas är också metan men med ursprung i jordskorpan. Vid drift på biogas reduceras koldioxidutsläppen i praktiken nästan med 100 %. Vid naturgasdrift reduceras koldioxidutsläppen med 25-30 % jämfört med vid bensindrift.

Enda praktiska skillnaden man märker som bilförare mellan biogas och naturgas är att man kommer ca. 10 % längre på naturgas när man tankat eftersom naturgasen är något energirikare. På gasbilar är de flesta reglerade emissionerna betydligt lägre jämfört med bensin- eller dieselfordon. Partikelutsläppen är exempelvis noll.

Falköping först med Svanenmärkt bilbränsle

FordonsGas Sverige AB är det första företaget som får sätta miljömärket Svanen på sitt bilbränsle. I Falköping har det funnits tankstation för fordonsgas sedan 2007 och är en av 17 orter i Sverige som kan erbjuda det första Svanenmärkta bilbränslet.

Läs mer om svanenmärkt fordonsgaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster