Kyrkerörsskolan

Sjukanmälan      0515-869 51 före 8.30.

V. 11

 

Måndag

Studiehjälp 14.50-15.30 och 15.40-16.20

Tisdag


Onsdag

NP svenska år 9.    Säkerhetsdag år 8, Pingstkyrkan 8:45-12:30, därefter lunch och enl.schema.

Studiehjälp 14.35-15.15 och 15.40-16.20

Torsdag


Fredag

NP svenska år 9

V. 12


Måndag

Studiehjälp 14.50-15.30 och 15.40-16.20

Tisdag

                                                  

Onsdag

Studiehjälp 14.35-15.15 och 15.40-16.20

Torsdag


Fredag


 

Information
Studiehjälp
Mån  kl.14.50-15.30 och kl.15.40-16.20 samt onsdag kl.14.35-15.15 och kl.15.40-16.20 erbjuds studiehjälp till alla klasser.
Här kan eleven få extra hjälp av lärare med skolarbete/läxor. .

Claes Hagman är från och med v. 7 ny rektor  för B- och D-klasser, H-klassen och Förberedelsegruppen

Välkomna till Kyrkerörsskolans föräldrakör.
Vi träffas i nya musiksalen (under gymnastiksalen) måndagar 18-19. Det finns även en facebooksida med samma namn där vi kommer att samla information och inspiration.
Varmt välkomna    Kia Skog,  musiklärare                                                                                                                          

Trivsel och en trygg skolmiljö
För att alla elever och personal på skolan skall få en trygg och trivsam arbetsmiljö vill vi att alla  följer några enkla förhållningsregler när det gäller användandet av Internet och
sociala medier på Ipads och mobiltelefoner:

  • Vi fotograferar eller filmar inte varandra på skolan för att sprida vidare med t.ex. Periscope eller Snapchat.
  • Vi kränker inte varandra, vare sig på nätet eller i tal till varandra.

Cyklar
Alla cyklar ska parkeras på cykelparkering.

Frånvaro
På grund av nya regler vad gäller både anmäld och oanmäld frånvaro kommer hemmen kontaktas av mentor eller skolsköterska i större omfattning än tidigare.

Ogiltig frånvaro:
All ogiltig frånvaro kommer att noteras i terminsbetygen. Detta gäller också sen ankomst.

Värdesaker
Mobiltelefoner och andra värdesaker får medföras till skolan på egen risk. För att få en bra studiemiljö kommer läraren att samla in mobiltelefoner som tas med till lektionen och sedan dela ut dem om de ska användas under lektionen. Inlämnade mobiltelefonerna delas sedan ut efter lektionens slut.
Mobiltelefonen bör därför låsas in i elevskåpet innan lektion.