Kulturstipendium

Falköpings kommun delar varje år ut ett kulturstipendium på 10 000 kr till en person, förening eller institution som utfört en värdefull gärning inom kulturens område. Det kan gälla konst, musik, litteratur, teater, dans, foto, film med mera. Även insatser inom folkbildningen, hembygds- och kulturminnesvården eller närbesläktade områden kan föreslås.

Enskilda personer som är folkbokförda i Falköpings kommun, eller har annan nära anknytning till kommunen, kan ansöka om stipendiet eller föreslås av andra. Detsamma gäller föreningar eller institutioner, dvs. de ska vara verksamma i Falköpings kommun.
  
Kultur- och fritidsnämnden utser vem eller vilka som får stipendiet. Stipendiaten har hittills uppmärksammats för sin kulturinsats vid kommunfullmäktiges sammanträde i december. Från och med 2017 ändras detta och nytt datum är ännu inte bestämt.

Tidigare pristagare

Kulturstipendiater 1965-2016PDF
Kulturstipendiater fördelade på olika kategorierPDF
  

Lämna förslag

Föreslå dig själv som kandidat till stipendiet eller lämna förslag på annan kandidat nedan!