Folkhälsopris

Falköpings kommun delar varje år ut ett folkhälsopris på 10 000 kr för att uppmärksamma och belöna personer/aktörer som genom hälsofrämjande arbete påverkar kommunens medborgare att förbättra sin hälsa.


Folkhälsopriset delas ut för nyskapande arbete som

  • främjar goda livsvillkor, hälsofrämjande livsmiljöer och/eller levnadsvanor
  • avser säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande aktiviteter/strategier
  • ökar individens möjlighet att kontrollera sin hälsa och/eller lust att förbättra sin hälsa
  • använder metoder för systematiskt hälsofrämjande arbete på t.ex. arbetsplatser, inom föreningar etc.

Kriterier

Folkhälsopriset ska uppmärksamma en insats som uppfyller någon eller några av nedanstående kriterier.

  • Samverkan mellan olika lokala aktörer
  • Aktivitet/arbete med tydligt syfte, mål och hållbarhet
  • Uppföljning som ska visa på hälsofrämjande resultat
  • Aktivitet/arbete som kan spridas och kopieras av andra aktörer/verksamheter i kommunen

Folkhälsorådet utser vem eller vilka som får folkhälsopriset. Priset kommer att delas ut vid en enkel ceremoni i samband med nationaldagsfirandet 6 juni.

Tidigare pristagare

2013 Thomas Liffner
2014 Dagcenter Freja
2015 Connect Falköping
2016 IFK Falköping FF

Lämna förslag

Föreslå dig själv som kandidat till folkhälsopriset eller lämna förslag på annan kandidat senast 1 februari 2018.