Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-07-03

Överenskommelse i försäkringsärende

Falköpings kommun har nått en överenskommelse med Trygg-Hansa som innebär att försäkringsbolaget ska betala drygt 2,6 miljoner kronor till kommunen.

Bakgrunden är en tvist rörande ett bygglovsärende i Stenstorp 2010. Bygglovet upphävdes, den aktuella utbyggnaden revs, den drabbade privatpersonen och kommunen nådde en uppgörelse om ekonomisk ersättning.

Efter detta har Falköpings kommun tvistat med sitt försäkringsbolag i frågan. Nu har alltså kommunen nått en uppgörelse med Trygg-Hansa och bolaget ersätter nu kommunens kostnader.