Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-03-04

Lukt åtgärdas på Vindängen

I ett grupprum på Vindängens skola har golvvärmen varit ur funktion, i samband med reparation spreds en lukt, som uppfattats av elever och personal uppfattats som irriterande på ögon och luftrör.

Förklaringen är att golvspacklet började lukta när golvvärmen reparerats. Det finns, enligt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ingen forskning som visar att denna typ av lukt skulle vara skadlig.

För att erbjuda elever och personal en bra arbetsmiljö kommer Falköpings kommun att åtgärda felet.

Under måndagen den 7 mars kommer spacklet i grupprummet och ett angränsande klassrum att fräsas bort och betongen förseglas, en metod som fastighetsförvaltningen har god erfarenhet av.

Under 7-8 mars kommer därför ingen undervisning eller fritidsverksamhet bedrivas i de två rummen.

Berörda föräldrar och personal har under fredagen informerats av skolledningen.