Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-10-14

Gemensam räddningstjänst för fyra kommuner

Nu är det klart att räddningstjänsterna i Falköping, Tidaholm, Skara och Götene samordnas och bildar en gemensam organisation och räddningsnämnd. Den nya organisationen, med operativ ledning och den nya kommunsambandscentralen (KSC) placerad i Falköping, börjar gälla från 1 januari 2017.

Sammanslagningen av räddningstjänsterna Falköping – Tidaholm och Skara – Götene genomförs för att öka tryggheten och säkerheten för medborgarna i de fyra kommunerna.

Ökat samhällsskydd

De gemensamma resurserna ger möjlighet till fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet och det breda samhällsskydd som medborgarna har behov av. Tanken är också att KSC i framtiden ska utvecklas.

Andra positiva effekter är att medarbetarnas kompetens kan användas på ett effektivare sätt och att bedömningen av insatser blir mer likartad. Totalt berörs 160 medarbetare.

Namnändring

Den nya organisationen ändrar namn. Namnbytet ska spegla det bredare uppdrag som nämnden får, där ”samhällsskydd” blir ett samlat begrepp. Verksamheten breddas från traditionell räddningstjänst till att ge service till de kommunala verksamheterna och medborgarna dygnet runt, alla dagar om året.

 

Tid och plats för pressinformation

Måndag 17 oktober kl. 16.30 Räddningstjänsten, Midfalegatan 4, Falköping

Medverkande

Conny Johansson, kommunstyrelsens ordförande, Falköping
Anna Karin Skatt, kommunstyrelsens ordförande, Tidaholm
Fredrik Nordström, kommunstyrelsens ordförande, Skara
Åsa Karlsson, kommunstyrelsens ordförande, Götene
Stefan Swenson, räddningschef, Falköping-Tidaholm
Roger Almgren, räddningschef, Skara-Götene

Kontaktperson

Stefan Swenson, räddningschef
stefan.swenson@falkoping.se
0515-88 58 01, 0767-74 94 97