Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-06-02

Förtydligande om forskningsutbildning

Pressmeddelande

Med anledning av att det förekommit felaktiga uppgifter i sociala medier vill kommunledningen göra ett förtydligande när det gäller överenskommelsen och handläggningen av kommunikationschefens forskningsutbildning.

– Jag har fullt förtroende för kommunikationschefen som hela tiden följt den överenskommelse som funnits mellan honom och arbetsgivaren, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson. Det är viktigt att klargöra att kommunrevisionen inte har riktat någon kritik mot den enskilde tjänstepersonen. Överenskommelsen med kommunikationschefen är helt i sin ordning men borde ha dokumenterats av arbetsgivaren, förklarar han vidare.

Kommunens totala kostnad för utbildningen är 25.260 kronor för läsåret 2015/2016. I fortsättningen ska överenskommelser om forskningsutbildning beslutas av berörd nämnd eller av kommunstyrelsens personalutskott.

Forskningsutbildning om social hållbarhet

Forskningsutbildningen som kommunikationschefen genomgått är en del av kommunens arbete kring kommunikation, integration och social hållbarhet. Forskningen har bland annat resulterat i ett antal storytelling-filmer om Falköpingsbor och nyanlända, en bok och en fotoutställning om ensamkommande flyktingbarn. Den nya kommunikationsstrategin är också ett resultat av den kompetens som kommunikationschefen fått i sin forskarutbildning.

Kontaktperson

Conny Johansson, kommunstyrelsens ordförande
conny.johansson@falkoping.se
0515-88 51 04, 0705-88 51 04