Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-12-02

Förslag till ny översiktsplan 2017–2030

Nu tas nästa steg i processen för en ny översiktsplan med sikte på framtidens Falköping. Synpunkter från vårens medborgardialog har sammanställts och nu presenteras ett nytt förslag. Översiktsplanen är helt i digital form, en av de första i Sverige!

Den nya översiktsplanen anger visioner, mål och strategier för Falköpings kommun 2017-2030. Planen visar var nya bostäder, affärs- och industriområden ska byggas och var fritidsområden, parker, cykelvägar och gator ska anläggas.

Förslaget till ny översiktsplan finns tillgängligt för samråd från och med 12 december 2016 och tre månader framåt. Allmänheten kommer att bjudas in till tre samrådsmöten för den som vill veta mer. Synpunkter på förslaget ska lämnas in skriftligen senast 12 mars 2017.

Välkommen för mer information om översiktsplanen!

Tid/plats

Tisdag 6 december kl. 09.00
Stadsbyggnadsavdelningen (plan 3), Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9, Falköping

Medverkande

Erna Pezic, stadsbyggnadschef
Amelie Sandström, planarkitekt

Kontaktperson

Amelie Sandström, planarkitekt
amelie.sandstrom@falkoping.se
0515-88 51 61, 0701-85 74 18