Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-09-04

Trygg-Hansa betalar 2,6 miljoner kr till kommunen

Sara Cronholm

Falköpings kommun har nått en överenskommelse med Trygg-Hansa som innebär att försäkringsbolaget ska betala drygt 2,6 miljoner kronor till kommunen för kostnader i samband med ett felaktigt bygglov.

– Vi är nöjda med överenskommelsen som innebär att kommunen i princip får alla kostnader täckta, säger kommunjurist Sara Cronholm.

Felaktigt bygglov

Bakgrunden är en tvist som gäller ett bygglovsärende i Stenstorp 2010. Byggnadsnämndens felaktiga bygglov upphävdes av mark- och miljödomstolen och den aktuella tillbyggnaden fick rivas. Fastighetsägarna krävde ersättning av kommunen för sina kostnader och parterna enades om en ekonomisk ersättning.

Tvist med försäkringsbolaget

Därefter har Falköpings kommun tvistat i domstol med försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Kommunen har hävdat att ansvarsförsäkringen ska gälla i detta ärende. I tingsrätten fick kommunen rätt men försäkringsbolaget överklagade till hovrätten. Under processen i hovrätten nåddes en uppgörelse med Trygg-Hansa och bolaget ersätter kommunens kostnader med 2,6 miljoner kronor.