Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-10-03

Ta chansen att tycka till om Falköping!

Bilden visar en folksamling

Förra veckan fick 1.200 slumpvis utvalda medborgare i åldern 18–84 år en enkät i brevlådan. De får möjlighet att tycka till i olika frågor om Falköping. Bland annat om arbets- och fritidsmöjligheter, boende, trygghet och infrastruktur samt möjligheten till delaktighet och påverkan. De får också sätta betyg på hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg. Svaren är viktiga och bidrar med kunskap om vad som är bra i kommunen, och vad som kan göras bättre!

Falköpings kommun genomför medborgarundersökningen i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). Det är en attitydundersökning och ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. Svaren visar vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten hos dem som bor och lever i kommunen.
– Det är väldigt betydelsefullt för oss att alla, som fått enkäten, tar sig tid att svara på frågorna, säger Conny Johansson, kommunstyrelsens ordförande (S). Det är viktigt inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Vi i kommunledningen analyserar resultatet och fattar beslut som medborgarna tycker är viktiga för dem. Jag vill därför på förhand tacka alla dem som hjälper oss att förbättra Falköpings kommun!

Förra årets enkät har gett resultat!

Medborgarundersökningen förra året visade bland annat på att medborgarna upplever att de vill ha bättre möjligheter till inflytande. Många hade synpunkter på hur kollektivtrafiken fungerar och hur fritidsanläggningarna kan utvecklas och bli bättre.
– Resultatet från medborgarundersökningen 2015 resulterade till exempel i att vi nu har inrättat en demokratiberedning för att öka möjligheterna till delaktighet och inflytande. Friluftsområdet på Mösseberg har fått en rejäl ansiktslyftning och för pendlarna tittar vi nu på olika lösningar för bättre cykelparkering vid Resecentrum, berättar Conny Johansson. Du som medverkar i undersökningen bidrar därför med viktigt underlag till kommunens utvecklings- och demokratiarbete.

Svaren är anonyma

Statistiska Centralbyrån har gjort ett slumpmässigt urval på 1.200 personer (18–84 år) i Falköpings kommun. De som valts ut har fått ett brev på posten och kan sedan välja att besvara enkäten på webben eller i ett pappersformulär. Svaren från den utvalda personen kan inte ersättas av någon annans.

Alla svar är anonyma och resultatet av undersökningen kommer att publiceras i mitten av december.

81 kommuner deltar

I höstens medborgarundersökning är det 81 kommuner som deltar och totalt 88.000 personer som får frågor om sin kommun. Det ger möjlighet att jämföra resultatet med andra kommuner som har liknande förutsättningar.

Flera språk

Den som svarar via webben kan även välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill man hellre svara på arabiska, kan en pappersenkät (översatt till arabiska), beställas från SCB.

Skicka synpunkter året om!

Oavsett om du blivit utvald i SCB:s undersökning, eller inte, kan alla lämna synpunkter och förslag till kommunen året om.