Publicerad: 2017-09-27

Nya priser för hållbar utveckling!

Falköpings kommun har ersatt miljöpriset med två nya priser för hållbar utveckling. Ett till näringslivet och ett till föreningslivet på vardera 10.000 kronor. Vilket företag ska få priset på näringslivsbanketten i slutet av november? Välkommen med förslag på lämpliga kandidater till företagspriset senast den 6 november!

Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran för engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling i Falköpings kommun.
– För att skapa ett hållbart samhälle krävs delaktighet och aktivt arbete från olika aktörer i samhället, förklarar kommunstrateg Ida Helander. I Falköping vill vi skapa visionen om Det goda livet som bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva medborgare.

Juryns kriterier

Priserna ska uppmuntra lokala företag och föreningar i sitt hållbarhetsarbete. De nominerade bedöms utifrån social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet samt långsiktighet. De ska även vara en förebild för andra. Priset till ett företag delas ut på näringslivsbanketten den 23 november. Priset till en förening delas ut på nationaldagen den 6 juni i Plantis.