Publicerad: 2017-11-20

Kommunfullmäktiges möte 27 november 2017 

Kommunfullmäktigesalen

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 27 november i Stadshuset. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan.

Tid/Plats

Måndag 27 november 2017 kl. 17.00. Observera tiden!
Stadshuset, Falköping
Observera att huvudentrén är flyttad, med ingång från Botvidsgatan, på grund av ombyggnation.

Mötet är öppet för allmänheten.   

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden.

  • Kulturstrategi för åren 2018-2030
  • Redovisning av kommunalt partistöd för år 2016
  • Budgetförändringar för äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg
  • Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar år 2018
  • Avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
  • Val av ombud till bland annat Falköping AB:s bolagsstämmor, Falköping Nu och Falbygdens bredband
  • Val av kommunstyrelsens ordförande


Fullständig föredragningslista

Mötet direktsänds på Falköping Play

Sammanträdet direktsänds på Radio Falköping på 90,8 MHz och på Falköping Play www.falkopingplay.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns även sändningar från tidigare fullmäktigemöten.