Publicerad: 2018-02-21

Kommunfullmäktiges möte 26 februari 2018 

Kommunfullmäktigesalen

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 26 februari i Stadshuset. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan.

Tid/Plats

Måndag 26 februari 2018 kl. 18.30
Stadshuset, Falköping

Mötet är öppet för allmänheten.   

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden.

  • Visning av Falköpings kommuns digitala översiktsplan
  • Besvarande av motion från Inger Lilja (V) med fler om motion och folkhälsa för alla
  • Antagande av översiksplan för Falköpings kommun för åren 2017–2030
  • Beslut om valdistriktsindelning
  • Ändring av policy för verksamhets- och ekonomistyrning
  • Uppdatering av naturvårdsprogram för Falköpings kommun
  • Avgift för kommunala praktikplatser

Mötet direktsänds på Webb TV

Sammanträdet direktsänds på Radio Falköping på 90,8 MHz och på Webb TVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns även sändningar från tidigare fullmäktigemöten.