Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-05-20

Falköping säkrar skyddsvärda objekt

Falköpings kommun började igår eftermiddag gå igenom säkerheten vid alla skyddsvärda objekt. Det rör sig exempelvis om säkerhet som gäller vattendistribution.

Anledningen är det misstänkta sabotaget mot en telemast vid vattentornet i Stenstorp igår. Masten var vält och hängde ut över räcket. Tornet är larmat, men inget larm har löst ut och det finns ingen åverkan på dörrar. Händelsen är polisanmäld av Falköpings kommun.
– Vi ansvarar för att trygga livsnödvändig försörjning och säkerställa viktiga samhällsfunktioner, förklarar samhällsbyggnadschef Patrick Nohlgren. Därför kommer alla så kallade skyddsobjekt att inspekteras idag av kommunens personal. Kontroll av larmanordningar kommer att genomföras.

Patrik Nohlgren bedömer att Falköpings kommun har god säkerhet på de platser som anses vara viktiga ur samhällssynpunkt.