Publicerad: 2018-03-02

Korsningen mellan Eklundagatan och Norra Kungsgatan i Floby stängs av för genomfart från den 5 mars och cirka fem veckor framåt på grund av VA-arbeten. Genomfartstrafik hänvisas under tiden till Centralgatan och Parkgatan.

Korsningen mellan Eklundagatan och Norra Kungsgatan avstängd