Publicerad: 2018-04-04

Avstängningen av Götavägen förlängs till den 18 maj på grund av förseningar orsakade av snön som kom sent denna säsongen.

I samband med att VA-arbeten utförs och en ny gång- och cykelväg anläggs utmed Götavägen hålls gatan avstängd i etapper. Den första etappen som stängdes av för trafik rör sträckan mellan Wetterlinsgatan och Dalagatan. Avstängningen kommer att förlängas på grund av avbrott i arbetet för årets snöröjning. Arbetet är nu igång igen och beräknas pågå fram till mitten av maj 2018.

Projekt Götavägen har en egen sida med information under "Kommunala byggprojekt" där utförligare information om projektet presenteras.

Götavägen mellan Wetterlinsgatan och Dalagatan, Falköping
Avstängning av Götavägen mellan Wetterlinsgatan och Dalagatan från och med den 19 december 2017.