Falköping kommunen
Publicerad: 2012-10-17

Kommunfullmäktige 29 oktober

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 29 oktober. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Därefter behandlas bland annat motion om djurskydd, motion om ljussättning av gång- och cykelbana, motion om medborgarförslag, kommunal borgen för Grolanda Fiber ekonomisk förening och budgeten för år 2013.
Tid: Måndagen den 29 oktober kl. 9.00 OBS! Tiden!
Plats: Stadshuset, Falköping    
Mötet är öppet för allmänheten.

Ärenden


På mötet behandlar kommunfullmäktige dessa ärenden:
 • Allmänhetens frågestund
 • Inkomna motioner, interpellationer och frågor
 • Motion om djurskyddet i Falköpings kommun
 • Motion om ljussättning av gång- och cykelbana
 • Motion om medborgarförslag
 • Redovisning av obesvarade motioner
 • Exploateringsavtal S:t Olofs kyrkogård (Gamla Stan 2:2 m.fl.)
 • Grolanda Fiber, ekonomisk förening - kommunal borgen
 • Kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015
 • Riktlinjer för uppvaktning av anställda - revidering
 • Ekehagens Forntidsby AB - ändring av bolagsordning och val av styrelseledamöter och  lekmannarevisorer
 • Budget år 2013 och flerårsplan 2014-2015

Föredragningslista


Fullständig föredragningslista finns på

Se mötet på webb-tv


Sammanträdet direktsänds på webben samt på Radio Falköping på 90,8 MHz.
Se mötet på webb-tvlänk till annan webbplats
Tipsa andra genom att skicka till:
Återställ
Kontakt
Sidansvarig: Conny Svensson
Senast ändrad: 2012-10-18
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt