Falköping kommunen
Publicerad: 2012-09-11

1 000 får tycka till om Falköping!

Den här veckan har 1 000 slumpvis utvalda medborgare i kommunen fått ett brev på posten från Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessa personer får nu möjlighet att tycka till i en rad olika frågor om Falköping. – Ju fler som svarar, desto bättre underlag får politikerna när de ska prioritera olika åtgärder, säger ekonomichefen Janos Dios.
Falköpings kommun genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning för sjunde året i rad. Fredagen den 14 september skickas enkäten ut till 1 000 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 18 och 84 år. Enkäten innehåller bland annat frågor om hur nöjd medborgaren är med att bo och leva i kommunen, hur effektivt kommunens verksamheter sköts och medborgarens möjlighet till delaktighet och inflytande.

Viktigt att många svarar


Förra året var det endast 52 procent som besvarade enkäten. Svarsfrekvensen måste öka för att resultatet ska bli statistiskt säkerställt.
– Jag hoppas att alla som är utvalda inser vikten av att besvara enkäten. Då kan svaren ge oss tydliga indikationer på vad som behöver förbättras, säger ekonomichefen Janos Dios, som bland annat ansvarar för arbetet med kommunens flerårsplan.

Kommunens mål mäts i enkäten


Nio av kommunens sexton målområden mäts i medborgarenkäten och resultatet av enkäten diskuteras därför med stort intresse av politikerna.
– Ja, enkäten kan ge oss ett bra underlag för att se om vi t.ex. har höjt kvaliteten inom en viss verksamhet. Om inte, måste vi politiker diskutera vilka åtgärder som måste till för att det önskvärda resultatet ska nås, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson.

Konkreta exempel


Medborgarundersökningen används i första hand till att förbättra kommunens tjänster på olika områden. Bland annat har enkäten gett ett bra underlag för planering av kollektivtrafiken. Andra effekter som enkäten gett är till exempel skötselplanen för grönområden och diskussioner om hur dialogen med medborgarna ska bli bättre.

Svar via webben


Nytt för i år är att enkäten även kan besvaras via webben. Där finns enkäten även på engelska eller finska.

Kontakt


Ekonomichef Janos Dios
janos.dios@falkoping.se
0515-88 50 77
Tipsa andra genom att skicka till:
Minimera
Kontakt
Kommunens växel
0515-88 50 00

Kommunledningsförvaltningens kansli
Telefon 0515-88 51 10
Fax 0515-88 51 01
kommunen@falkoping.se
    
Besöksadress
Stadshuset
S:t Sigfridsgatan 9
     
Postadress
Falköpings kommun
521 81 Falköping

Sidansvarig: Sivan Tegnhammar
Senast ändrad: 2012-09-11
Inloggning till Falnet och för webbredaktörer
Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | 0515-88 50 00  |  Kontakt