Gruppaktiviteter

Integration börjar där människor möts. I Flyktingguide Falköping sker det främst genom våra sociala matchningar mellan Falköpingsbona och nykomna invandrare. Men man kan också mötas på våra gruppaktiviteter eller gruppträffar några gånger per termin.

Några exempel:

• Tårtkurs

• Sommarfest

• Mångkulturell kväll

• Museum

• Lucia- och julfest med julbord.

Gruppaktiviteterna är frivilliga och öppna.

Du som deltar i Flyktingguide Falköping får inbjudan till gruppaktiviteterna/gruppträffarna (normalt via mejl eller brev). De är frivilliga och, för det mesta, gratis och öppna. Du kan komma själv eller med familj, tillsammans med eventuell matchning/kontakt eller en vän. Med gruppaktiviteterna eller gruppträffarna vill vi skapa ett forum för våra deltagare för att mötas, byta erfarenheter och kanske även lära känna varandra närmare.

På gång med språkvän

På gång med språkvän i novemberPowerpoint

Navid Modiri den 27 novemberPDF