Connect Falköping

Connect Falköping är en mötesplats för människor med olika kulturella bakgrunder. Vi vill skapa trivsel, trygghet och delaktighet genom goda möten och aktiviteter av många olika slag.

Råd och stöd från alla grannskapsvärdarna finns även under 2018, till alla kommuninvånares tjänst. Du möter dem på Dotorp- och Åttagårdsskolan, i verksamhetens lokal och på andra platser utomhus inom tätorten.

Connect har sin träffpunkt på Wetterlinsgatan 17G. Våra öppettider är tisdag-fredag kl. 11-20.

Verksamheten

High five

Verksamheten bygger på samverkan med Falköpingsborna och med de aktörer som finns där vi verkar. Vi arbetar för att ta till vara på intressen, kunnande och engagemang. Har du någon idé som du vill förverkliga och som kan bidra till utveckling, trygghet och trivsel? Du kanske vill starta en aktivitet av något slag, komma i kontakt med människor med annan kulturell bakgrund än din egen eller bara göra en insats för dina medmänniskor? Vi har ett stort kontaktnät inom vårt geografiska område och kan vara dig till hjälp med planering och genomförande.

Frågor om vår verksamhet kan ställas till grannskapsvärdarna eller till Mohamed Husein.

— Tillsammans kan vi göra mycket för trivsel, trygghet och utveckling av ett område i vår kommun.

Tveka inte att använda våra språkresuser!

Det innebär att en stor resurs finns tillgänglig inom detta område. Nedan finns en lista över olika telefonnummer och till vilka språkgrupper de är knutna.

Kontaktuppgifter

Mohamed Husein, arbetsledare

0732-701 248
mohamed.husein@falkoping.se

Mohamed pratar: Somaliska, arabiska, engelska och urdo

 

Sara Rubenson, grannskapsvärd

0732-702 503
sara.rubenson@falkoping.se

Sara pratar: Svenska och engelska

 

Obadeh Kouman, grannskapsvärd

0732-702 504
obadeh.kouman@falkoping.se

Obadeh pratar: Arabiska och engelska

 

Abdiaziz Haji Ali, grannskapsvärd

0732-702 505
abdiaziz.ali@falkoping.se

Abdiaziz pratar: Somaliska och engelska

 

Jimmy Johansson, grannskapsvärd

0732-702 507
jimmy.a.johansson@falkoping.se

Jimmy pratar: Svenska, engelska och tagalog

 

Kais Aljerf, grannskapsvärd

0732-702 508
kais.aljerf@falkoping.se

Kais pratar: Arabiska och engelska

 

Sagal Ahmed, grannskapsvärd

0732-702 510
segal.ahmed@falkoping.se

Sagal pratar: Somaliska och arabiska