Stadshusets reception

Stadshusets reception ska underlätta för kommuninvånarna att få svar om kommunens verksamhet.

Personlig service

Vi hjälper till med ärenden som till exempel:

  • Vägledning och information om kommunens verksamheter
  • Hitta rätt handläggare
  • Information till nyinflyttade
  • Visning av aktuella detaljplaner
  • Borgerlig vigsel

Synpunkter och klagomål

Din åsikt är värdefull så hör gärna av dig med klagomål eller synpunkter om vad som är bra eller kan göras bättre!

Läs mer om kommunens synpunktshantering