Val till kommun, region och riksdag

Val till kommun, region (landsting) och riksdag infaller den andra söndagen i september vart fjärde år.

Läs mer om förtidsröstning, röstning, valskjuts, röstning med bud, röstkort och offentlig röstning på valmyndighetens webbplats.

Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Valdeltagandet i Falköping 2014 blev högt, hela 85,2 procent i kommunvalet. Valet gav följande resultat när det gäller fördelningen av mandaten till kommunfullmäktige i Falköping. (Siffran inom parentes anger mandaten i valet 2010.)

Centerpartiet 6 (6)
Folkpartiet 2 (2)
Kristdemokraterna 4 (4)
Miljöpartiet 2 (2)
Moderaterna 8 (14)
Socialdemokraterna 17 (17)
Sverigedemokraterna 10 (4)
Vänsterpartiet 2 (2)