Pensionärsrådets sammanträdestider och protokoll

Sammanträdestider 2018

KPR AU, kl. 9-11
Torsdagen  8 februari
Fredagen    4 maj
Torsdagen  13 septemeber
Torsdagen  25 oktober

KPR, kl. 9-12, förmöte kl. 8.30-9.00
Torsdagen  1 Mars
Torsdagen  24 maj
Torsdagen  27 september
Torsdagen  15 november