Pensionärsrådets sammanträdestider och protokoll

Sammanträdestider 2017


KPR AU, kl. 9-11
Torsdagen 2 februari
Torsdagen 11 maj
Onsdagen 23 augusti
Onsdagen 25 oktober

KPR, kl. 9-12, förmöte kl. 8.30-9.00
Torsdagen 23 februari
Onsdagen 31 maj
Torsdagen 14 september
Torsdagen 16 november