Sammanträdesdagar, folkhälsorådet

2018

Tisdag 20 februari

klockan 8.30-12.00

Tisdag 22 maj

klockan 8.30-16.00

Torsdag 27 september

klockan 8.30-12.00

Tisdag 11 december

klockan 8.30-12.00