Ledamöter och tjänstepersoner

Ledamöter

Falköpings kommun
Karola Svensson (C), ordförande
Vakant
Lena Sjödahl (M)

Ersättare

Falköpings kommun
Hans Johansson (C)
Ingvor Bergman (S)
Ingrid A Jarlsson (M)

Ledamöter

Västra Götalandsregionen
Jan-Erik Wallin (M), vice ordförande 
Anita Löfgren (S) 

Adjungerade

Falköpings kommun
Lars-Göran Andersson (KD), kompetens- och arbetslivsnämnden
Rune Lennartsson (C), socialnämnden
Allan Bjärkhed (KD), kultur- och fritidsnämnden
Dan Gabrielsson (S), Tekniska nämnden

Tjänstemän

Falköpings kommun
Katarina Andersson, kommundirektör
Birgit Lagergren, biträdande socialchef 
Karina Bronell, skolchef
Bengt Nilsson, drogförebyggande samordnare
Patrick Nohlgren, samhällsbyggnadschef
Maria Wallengren, kultur- och fritidschef
Maria Ström, personalchef
Stefan Swenson, räddningschef
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg
Karin Hallgren, sekreterare

Polismyndigheten
Anna-Lena Mann, poliskommissarie