Sammanträdesdagar, tekniska nämnden


Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2017

Måndag 23 januari

kl. 13.15

Måndag 20 februari

kl. 13.15

Måndag 20 mars

kl. 13.15

Måndag 24 april

kl. 13.15

Måndag 15 maj

kl. 13.15

Måndag 12 juni

kl. 13.15

Måndag 28 augusti

kl. 13.15

Tisdag 19 september

kl. 13.15

Måndag 16 oktober

kl. 13.15

Måndag 20 november

kl. 13.15

Måndag 18 december

kl. 13.15

 

Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträdesdagar 2017

Måndag 9 januari

kl. 9.00

Tisdag 7 februari

kl. 9.00

Måndag 6 mars

kl. 9.00

Måndag 3 april

kl. 9.00

Tisdag 2 maj

kl. 9.00

Måndag 29 maj

kl. 9.00

Måndag 14 augusti

kl. 9.00

Måndag 4 september

kl. 9.00

Måndag 2 oktober

kl. 9.00

Måndag 6 november

kl. 9.00

Måndag 4 december

kl. 9.00