Sammanträdesdagar, tekniska nämnden

Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2018

Tisdag 23 januari

kl. 13.15

Måndag 19 februari

kl. 13.15

Måndag 19 mars

kl. 13.15

Måndag 16 april

kl. 13.15

Måndag 14 maj

kl. 13.15

Måndag 11 juni

kl. 13.15

Måndag 27 augusti

kl. 13.15

Måndag 17 september

kl. 13.15

Måndag 15 oktober

kl. 13.15

Måndag 19 november

kl. 13.15

Måndag 17 december

kl. 13.15

Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträdesdagar 2018

Måndag 8 januari

kl. 9.00

Måndag 5 februari

kl. 9.00

Måndag 5 mars

kl. 9.00

Tisdag 3 april

kl. 9.00

Onsdag 2 maj

kl. 9.00

Måndag 28 maj

kl. 9.00

Måndag 13 augusti

kl. 9.00

Måndag 3 september

kl. 9.00

Måndag 1 oktober

kl. 9.00

Måndag 5 november

kl. 9.00

Måndag 3 december

kl. 9.00