Sammanträdesdagar, socialnämnden


Socialnämndens sammanträdesdagar 2017

Måndagen 23 januari

kl. 9.00

Måndagen 20 februari

kl. 9.00

Måndagen 20 mars

kl. 9.00

Tisdagen 18 april

kl. 9.00

Måndagen 15 maj

kl. 9.00

Måndagen 12 juni

kl. 9.00

Måndagen 21 augusti

kl. 9.00

Måndagen 18 september

kl. 9.00

Måndagen 16 oktober

kl. 9.00

Måndagen 13 november

kl. 9.00

Måndagen 11 december

kl. 9.00


Socialnämndens arbetsutskotts sammanträdesdagar 2017

Måndagen 9 januari

kl. 9.00

Måndagen 30 januari

kl. 9.00

Måndagen 6 februari

kl. 9.00

Måndagen 27 februari

kl. 9.00

Måndagen 6 mars

kl. 9.00

Måndagen 27 mars

kl. 9.00

Måndagen 3 april

kl. 9.00

Måndagen 24 april

kl. 9.00

Måndagen 2 maj

kl. 13.00

Måndagen 22 maj

kl. 9.00

Måndagen 29 maj

kl. 9.00

Måndagen 19 juni

kl. 9.00

Måndagen 26 juni

kl. 9.00

Måndagen 31 juni

kl. 9.00

Måndagen 7 augusti

kl. 9.00

Måndagen 28 augusti

kl. 9.00

Måndagen 4 september

kl. 9.00

Måndagen 25 september

kl. 9.00

Måndagen 2 oktober

kl. 9.00

Måndagen 23 oktober

kl. 9.00

Måndagen 30 oktober

kl. 9.00

Måndagen 20 november

kl. 9.00

Måndagen 27 november

kl. 9.00

Måndagen 18 december

kl. 9.00